Corrugated Duct (Posttensioned)

     ท่อ Corrugated Duct (Posttensioned)  เป็นท่อที่ใช้กับงานก่อสร้างระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง  ผลิตจากเหล็กเคลือบสังกะสีซึ่งมีความแข็งแรง  เพราะที่ตะเข็บเป็นเกลียวยาวตลอด  ตะเข็บนั้นเป็นแบบ Double Seam (ตามรูป) ช่วยให้คอนกรีตเกาะยึดแน่นระหว่างเกลียวนั้นจะมีรอยย่นเป็นลูกฟูกอยู่ตลอดซึ่งสามารถช่วยทำให้แข็งแรง  ท่อ Corrugated แบ่งเป็น  2 แบบ  คือ ทรงแบน (Corrugated Flat Oval Duct) และท่อทรงกลม (Corrugated Round Duct)

 

      

 
       CORRUGATED  DUCT  (POSTTENSIONED)